Te­re­za Vaň­ko­vá o její cestě k pro­gra­mo­vá­ní a ko­mu­ni­tě Re­act­Gi­r­ls

Tereza Vaňková (Deepnote) o její cestě k programování a komunitě ReactGirls

15.4.2022

Ve čtvr­tém díle si Pája po­vídá s Ter­kou Vaň­ko­vou, soft­ware de­ve­lo­per­kou ve startu­pu De­epno­te a za­kla­da­tel­kou čes­ké ko­mu­ni­ty Re­act­Gi­r­ls. Do­zvíš se, jaké byly pro Ter­ku za­čát­ky v IT, ja­kými kur­zy pro­š­la a jak zís­ka­la nejen prv­ní práci jako soft­ware de­ve­lo­per­ka. Do­sta­ne se také na čes­ké IT ko­mu­ni­ty a po­ví­dá­ní o Re­act­Gi­r­ls.