Klub pro začátečníky v programování


I ty se můžeš naučit programovat

Programování není jen pro ty, kdo chtějí pracovat v IT. Pomáhá vědcům, úředníkům nebo novinářům — a práci může usnadnit i tobě. Základy zvládneš za několik týdnů. Začni hned teď!

I ty si můžeš najít dobrou práci v IT

Programátorů je dlouhodobě nedostatek. Samouk přitom může jejich běžnou práci zvládnout stejně dobře jako absolvent VŠ. Projdi si 25 nabídek — všechny pro začátečníky!

Inzerujte na junior.guruod 0 Kč!

Jak to funguje?

  1. Nauč se základy

    Ručně vybrané, nej­e­fek­ti­vněj­ší vý­uko­vé ma­te­ri­á­ly do startu pro samouky.

  2. Získej praxi

    Znáš základy? Získej a­les­poň mi­ni­mál­ní praxi, najdi men­to­ra, dál si roz­ši­řuj zna­los­ti.

  3. Najdi práci

    Znáš základy a máš praxi? Nastal okam­žik zkusit své štestí na pra­cov­ním trhu.

Přidej se

Příběhy lidí jako ty