DUŠEVNÍ ZDRAVÍ JUNIORŮ Co prožíváš na své cestě do IT a v prvním roce zaměstnání? Vyplň nám dotazník!

Čísla a grafy#

Stránku jsem vytvořil po vzoru jiných otevřených projektů. Tyto grafy a čísla stejně potřebuji pro svou vlastní potřebu, takže proč je v rámci transparentnosti nemít rovnou na webu, že?

Čistý zisk#

Zisk jsou výnosy mínus náklady včetně daní, tedy částka, která už jde z mého podnikání přímo do rodinného rozpočtu. Aktuální čistý zisk junior.guru je 52.946 Kč měsíčně. Spočítáno jako zisk za posledních 12 měsíců (TTM, trailing twelve months) vydělený 12.

Občas si čtu o zahraničních podnikavcích, kteří taky otevřeně sdílí svoje výdělky. Mají to však v jiné měně, tak se mi to špatně srovnává. Proto jsem si to přepočítal. Podle pondělních kurzů ČNB mám zhruba $2.401 nebo 2.246€ čistého měsíčně.

Cíl#

Cílem není zbohatnout, ale dlouhodobě pomáhat juniorům, pohodlně živit rodinu a žít při tom šťastný život. Vlevo vidíte měsíční čistý zisk junior.guru a vpravo jak se na to tvářím.

52.946 Kč čistého 🤨

Seniorní programátor s mými zkušenostmi, který pracuje pro pražskou nebo zahraniční firmu, vydělává 100.000 Kč měsíčně čistého a víc. Dohodli jsme se doma, že když mě junior.guru tolik baví, zkusím to provozovat a i když to vydělá méně, stojí nám to za větší domácí pohodu. Ze svých předchozích angažmá jsem měl úspory, díky nimž jsem mohl v začátcích junior.guru držet při životě, i když zatím moc nevydělávalo.

Na junior.guru pracuji na plný úvazek, mám malé dítě, ženu na rodičovské, nemáme auto, bydlíme v nájmu uprostřed Prahy. Jako podnikatel potřebuji velkou rezervu, abych se nemusel strachovat s každou změnou rodinných nákladů, jestli mohu pokračovat. Také mi nikdo neplatí dovolenou, nemocenskou, nespoří na důchod.

40.000 Kč 60.000 Kč 80.000 Kč
🤨 😀 🤩
132 %
88 %
66 %

Výnosy a náklady#

Následující graf zobrazuje vývoj mých výnosů a nákladů v každém konkrétním měsíci. Tenké linky zobrazují totéž, ale vždy za posledních 12 měsíců (TTM, trailing twelve months), vyděleno 12. Výnosy ani náklady totiž nejsou vždy pravidelného, měsíčního charakteru, jeden měsíc vydělám víc, jiný méně, stejné je to s výdaji. Zároveň nemám s nikým delší kontrakt než roční, ať už jsou to jednotlivci nebo firmy. Číslo za rok tedy stírá tyto skoky nahoru a dolů, ale protože můj byznys roste rychleji než ročním tempem, tak zase ukazuje možná menší číslo, než je realitou za poslední půlrok, čtvrtrok.

Čísla z konkrétních mesíců tedy pomáhají odtušit aktuální trendy. Čistý zisk je rozdíl mezi modrou a červenou čárou.

Výnosy#

Původně jsem se snažil junior.guru živit z inzerce nabídek práce, ale byznys na tomto modelu jsem nedokázal dostatečně rozpohybovat tak, abych věřil, že má smysl v tom dál pokračovat. Mezitím jsem se pokusil zpeněžit příručku skrze loga firem a prosil jsem návštěvníky webu o dobrovolné příspěvky.

Ke konci roku 2020 jsem se rozhodl změnit byznys model a vytvořit kolem junior.guru placenou komunitu na Discordu. Toto detailně popisuji ve svém článku na blogu. Klub se veřejnosti otevřel v únoru 2021.

V ideálním případě by mě živilo individuální členství lidí v klubu, protože je to pravidelný, předvídatelný příjem, který mi navíc zajišťuje největší nezávislost.

Individuální členství ale nevystačí, takže si domlouvám i partnerství s firmami. Jsou z toho větší jednorázové příjmy, které lze obtížně předvídat a mohou ovlivňovat mou kritičnost k firmám, se kterými spolupracuji.

Inzerci nabídek práce nechci zrušit, ale aktuálně není na vrcholu mých priorit. Pokud, tak spíše v podobě dlouhodobého partnerství s firmou, než formou jednorázových inzerátů.

Dobrovolné příspěvky stále hrají významnou roli v mých příjmech a velkou měrou právě díky nim junior.guru ve svých počátcích neskončilo. Teď je ale čas postavit se na vlastní nohy! Možnost přispět zřejmě nezruším, ale přestal jsem ji propagovat. Chtěl bych, aby dobrovolné příspěvky jednou plně nahradilo individuální členství v klubu.

Proč tu není MRR#

MRR znamená monthly recurring revenue a je základní metrikou většiny online byznysů, které jsou vedeny jako pravidelně placená služba. Je to součet výnosů, které mi pravidelně měsíčně chodí na účet skrze předplatné, tedy pravidelný příjem, na který se dá spolehnout. I když junior.guru je služba s členstvím na měsíční bázi a MRR by spočítat šlo, nakonec jsem se rozhodl jej zatím neřešit a dívám se spíš na ono TTM vydělené 12.

Jedním důvodem je složitost výpočtu. Data beru z bankovního účtu, kam mi ale nechodí částky za jednotlivé lidi. Stripe mi vždy posílá úhrnné částky za několik týdnů zpětně. Musel bych brát data zvlášť z Memberful. Navíc prodávám i roční členství, které bych musel rozpočítávat.

Druhým důvodem je malá vypovídající hodnota. Velkou část výnosů tvoří kontrakty s firmami, jež jsou nárazovým, ale ve svém množství poměrně stabilním příjmem. Pravidelné příjmy mám zase i z dobrovolných příspěvků, jež bych do MRR započítával jen velice složitě. Aby bylo číslo přesné, musel bych mít data o tom, jak přesně kdo přispívá přes Patreon nebo GitHub Sponsors, což se mi nevyplatí řešit.

Náklady#

Zahrnuji pouze náklady na byznys, ale zase i s daněmi a odvody na zdravotní a sociální pojištění. V roce 2020 je v nich díra, protože kvůli covidu-19 nebyla povinnost je platit. Občas jdou do mínusu (stává se z nich příjem), protože mi úřady něco vrátily.

Neplatím si žádnou reklamu. Výdaje na marketing jsou předplatné nástrojů jako Buffer nebo MailChimp, tisk samolepek, konzultace, apod.

Firemní partnerství#

Firmy mohou uzavírat s junior.guru partnerství na základě tarifu zakoupeného podle ceníku. Partnerství domlouvám osobně a je vždy na rok, potom s firmou jednáme o prodloužení. Tady je detailní přehled všech závazků, které má junior.guru vůči jednotlivým firmám.

Ukončená partnerství: CDN77.com, Creatiweb, Credo Ventures, Inuits, Jetveo, Lynt, OpenGeoLabs, Processand, Pure Storage, Rector, STRV, Software Development Academy, pipetail.io, wf tech.

Členství v klubu#

Placený klub jsem spustil v únoru 2021. Aktuálně je na Discordu 413 členů, ale platících členů může být i víc. Někteří si platí členství pouze aby mě podpořili, bez toho aby se vůbec na Discord přihlásili.

Tenká modrá čára představuje počet členů, kteří si členství platí ze svého. Tenká zelená čára ukazuje ty z nich, kteří preferují roční platbu před měsíční.

Po zdražení členství jsem si uklízel v administraci a smazal jsem staré tarify. Tím se mi povedlo omylem nenávratně smazat historická data, takže graf začíná až v březnu 2023.

Typy členství#

Každý příchozí člen má v klubu dva týdny zdarma, bez ohledu na to, jakým způsobem za členství následně platí. Některým lidem dávám vstup do klubu zcela zdarma, ať už na základě vlastního uvážení, jako poděkování např. za přednášku v klubu, jako stipendium, nebo ze strategických důvodů. Jde o různé spolupráce s komunitami, podcasty, nebo třeba zvaní mentorů na specifické technologie, jejichž zastoupení na straně seniorů je v klubu slabé, ale od juniorů je po tématu poptávka.

Část lidí má členství zdarma na základě toho, že mě v podpořili dobrovolnými příspěvky. V důsledku to tedy zdarma není, jen mi peníze poslali jinudy. Mnohdy poslali víc, než by je stálo standardní členství v klubu.

S mentory z CoreSkill máme symbiózu. Nic si navzájem neplatíme. Oni využívají platformu klubu pro svůj mentoring a své studenty. Všichni mají automaticky vstup zdarma. Klub má díky tomu experty na frontend a moderátora Dana Srba.

S některými vzdělávacími agenturami mám dohodu, že do klubu pošlou studenty svých kurzů a proplatí jim členství na první tři měsíce. Agentura z toho má službu pro studenty navíc a já z toho mám to, že pokud se lidem v klubu zalíbí, budou si jej dál platit ze svého.

Po zdražení členství jsem si uklízel v administraci a smazal jsem staré tarify. Tím se mi povedlo omylem nenávratně smazat historická data, takže graf začíná až v březnu 2023.

Příchody#

Graf s registracemi obsahuje všechny typy členství. Ať už nový člen přišel přes firmu, stipendium, nebo individuálně, tak se započte. Tenká modrá čára představuje počet členů, kteří v daném měsíci poprvé v historii svého členství přešli na individuální placení. Jsou to především noví členové, kteří se po dvou týdnech na zkoušku rozhodli, že si klub začnou platit. Mohou to ale být i firemní členové nebo studenti ze vzdělávacích agentur, kterým skončilo členství zaplacené někým jiným a rozhodli se pokračovat za svoje.

Po zdražení členství jsem si uklízel v administraci a smazal jsem staré tarify. Tím se mi povedlo omylem nenávratně smazat historická data, takže graf začíná až v březnu 2023.

Odchody#

Procento členů, kteří z klubu odcházejí, neboli churn. Tlustá čára zahrnuje i ty, kteří klub na dva týdny zdarma vyzkoušeli a poté za něj nezačali platit. Tam se očekává celkem velký odpad, ale i tak graf napovídá, jak se daří držet nově příchozí členy v klubu. Tenká čára sleduje pouze ty, kdo zrušili už existující individuálně placené členství. Naznačuje tedy odchody členů, kteří se za klub rozhodli platit, ale následně změnili názor. Očekává se, že juniorům, kteří si nakonec práci v IT našli, pokryjí většinu hodnoty klubu kolegové ve firmě, kde pracují. Také se v prvních měsících intenzivně zaučují a na klub tak často už nemají čas, i když je to tam baví.

Po zdražení členství jsem si uklízel v administraci a smazal jsem staré tarify. Tím se mi povedlo omylem nenávratně smazat historická data, takže graf začíná až v březnu 2023.

Délka setrvání v klubu#

Není pro mě úplně zajímavé sledovat jak dlouho v klubu zůstávají ti, kterým členství platí firma, nebo jej mají zadarmo. Graf průměrné délky členství v klubu tedy počítá pouze s těmi, kdo si platí sami.

Po zdražení členství jsem si uklízel v administraci a smazal jsem staré tarify. Tím se mi povedlo omylem nenávratně smazat historická data, takže graf začíná až v březnu 2023.

Příručka#

Orientační metriky co se týče stránek v příručce. Všechny soubory spadající pod příručku mají aktuálně 634.860 znaků. Podle Wikipedie je 180.000 znaků doporučovaná velikost disertační práce (titul Ph.D.).

Počítání znaků v souborech, kde se míchají Markdown a Jinja2 značky, má spoustu vad, ale aspoň něco. Příliš velké stránky bych měl nejspíš zkrátit, nebo rozdělit do více menších.

Když chci na nějaké stránce něco doplnit, dělám si na jejím konci HTML komentář a do něj si ukládám nepříliš strukturované poznámky. Ty se taky započítají do celkové velikosti, ale v grafu je jejich velikost zobrazena šedě, abych tušil, jaký je poměr a kde na mě ještě čeká kolik práce.

Aktivita v klubu#

Počet znaků napsaných na Discordu#

V grafu není celá historie, uchovávám data jen za rok zpětně. Některé kanály se nezapočítávají, např. „volná zábava“. Nejde o kompletní engagement, protože lidi se mohou v klubu projevovat různě, např. reagováním pomocí emoji.

Pouze orientační metrika. Nechci sledovat a glorifikovat engagement, protože lidi mají z klubu úplně v pohodě hodnotu i pokud si jej pouze čtou. K tématu doporučuji Stop Measuring Community Engagement.

Počet online akcí v klubu#

Chtěl bych mít v klubu v průměru aspoň dvě oficiální online akce měsíčně.

Ženy#

Podíl žen sleduji z vlastní zvědavosti a není to žádná přesná metrika. Nikdo nikde nevyplňuje, zda je žena nebo muž. Pro účely statistik se to určuje jen odhadem podle křestního jména a tvaru příjmení.

Podíl žen v klubu#

Pro srovnání, podle analýzy ČSÚ z roku 2020 je v českém IT pouze 10 % žen. Tento podíl se od jejich předchozí analýzy v roce 2018 nezlepšil, naopak nás definitivně předběhly už všechny ostatní státy v Evropě.

Po zdražení členství jsem si uklízel v administraci a smazal jsem staré tarify. Tím se mi povedlo omylem nenávratně smazat historická data, takže graf začíná až v březnu 2023.

Podíl žen mezi přednášejícími#

Chtěl bych, aby v průměru polovina přednášejících na online akcích v klubu byly ženy. Graf zobrazuje procentuální podíl žen na počtu přednášejících za posledních 12 měsíců (TTM, trailing twelve months).

Marketing#

Vývoj počtu sledujících na profilech na relevantních sociálních sítích.

Čísla návštěvnosti webu jsou na simpleanalytics.com/junior.guru.

Kód#

Práci na kódu lze sledovat na GitHubu.

Plány na rok 2023#

Plnění mých plánů na rok 2023 lze sledovat na GitHubu.