Pravidla chování#

Jsme klub začátečníků, dobrovolníků, mentorů, profesionálů, sponzorů a dalších. Rozmanitost je jednou z našich silných stránek, ale může vést i k nedorozuměním a nespokojenosti. Proto máme pár společných pravidel, které bychom chtěli, aby lidé dodržovali. Tato pravidla platí rovnocenně pro všechny. Pravidla nejsou vyčerpávajícím seznamem věcí, které nemáš dělat. Měly by ti spíš dát obecnou představu, jaký je jejich záměr.

Pravidla platí pro všechny účastníky akcí a diskuzí pod hlavičkou Junior Guru, a to na všech místech, kde spolu členové a příznivci klubu komunikují. Kromě toho, i prohřešky mimo tato místa mohou ovlivnit, jakým způsobem bude dané osobě umožněno se akcí a diskuzí pod hlavičkou Junior Guru účastnit.

Otázky a odpovědi#

Jak nahlásit porušení?#

Pokud jsi svědkem nevhodného chování, nebo dokonce jeho terčem, neprodleně kontaktuj realizační tým, organizátory nebo moderátory. Popiš co se stalo a pošli to na honza@junior.guru. Upozornění vždy zůstávají tajná a zodpovědné osoby se zavazují je řešit.

Proč potřebujeme pravidla chování?#

Určitě by bylo lepší, kdybychom si mohli říct, že se k sobě budeme chovat hezky, a to by stačilo. Jenže praxe ukazuje, že ne každý se umí chovat hezky a že všichni máme zcela odlišnou představu o tom, kde “hezky” končí.

Sepsaná pravidla chování, i když jsou vágní, pomáhají našemu klubu jasně prohlásit, že jsou v něm vítáni všichni bez rozdílů, a zároveň sjednocuje očekávání všech zúčastněných o tom, kde jsou hranice.

Není to přetvářka?#

Každý jsme jiný a ve svém soukromí nebo v úzkém kruhu známých se můžeme chovat jak chceme, ale v profesionálním kolektivu je žádoucí a produktivnější, když obrousíme hrany a vytvoříme prostor, v němž je příjemně opravdu každému.

Je těžké najít dobré analogie, když i prezident ČR běžně mluví sprostě, ale řekněme, že když jdeš na pohovor nebo do divadla, taky se chováš jinak, než v soukromí. Pravidla chování ti neříkají co si máš oblékat, ale že pokud se chceš účastnit akcí a diskuzí, je vyžadováno oblečení.

Není to cenzura?#

Na svých akcích a diskuzích si můžeš si říkat nebo psát, co chceš. Na našich akcích a diskuzích máme těchto pár pravidel, které musíš dodržovat. Nikdo ti nebrání účastnit se akcí a diskuzí na téma začátečníků v programování, kde jsou pravidla jiná. Pokud neexistují, můžeš si je zorganizovat.

V MHD tě také mohou vyloučit z přepravy, a to i s platnou jízdenkou, pokud nedodržuješ jejich podmínky, poškozuješ nebo znečišťuješ vozidlo, ohrožuješ nebo obtěžuješ spolucestující.

Co se stane při porušení pravidel?#

Zodpovědné osoby se zavazují zabývat se porušením pravidel, pokud si ho samy všimnou, nebo jej někdo nahlásí.

Popisy incidentů mohou být v rámci transparentnosti zveřejněny, ale nahlášení zůstává v tajnosti. Pokud nemáš jistotu, zda jsi svědkem porušení pravidel nebo ne, stejně to nahlaš. Raději budeme mít o pár nahlášení víc, i když nevyústí v žádnou akci, než abychom se nedověděli o něčem, co porušení pravidel je.

Při nahlašování ideálně zmiň:

Co se stane potom?

Následně přijde reakce. Ta může zahrnovat: