DUŠEVNÍ ZDRAVÍ JUNIORŮ Co prožíváš na své cestě do IT a v prvním roce zaměstnání? Vyplň nám dotazník!

Partneři příručky


Psychika na cestě do IT#

Říká se, že všechno je to v hlavě. Mysl ti může být skvělým spojencem – zdrojem motivace, odvahy a vytrvalosti. Stejně tak ti ale může cestu do IT i znesnadnit. Nejeden junior se utápí v nadměrných pochybách, má na sebe příliš velké nároky a cítí se pod tlakem. Jak se nenechat brzdit, ale mít svou psychiku za spojence?

Zásady duševní hygieny pro juniory#

Pět zásad, díky kterým můžeš svou cestu do IT zvládnout ve větší duševní pohodě a udržitelně. V přednášce se mimo jiné dozvíš, jak stát nohama víc na zemi, proč je důležité přijímat se i se svými limity anebo jak získat nadhled.

Pět zásad a ke každé z nich praktické tipy, díky kterým můžeš svou cestu do IT zvládnout udržitelně. Záznamy klubových přednášek bývají dostupné jen pro členy, ale tento jsme zveřejnili, ať pomáhá všem.

Když je krize#

Existují situace, které nesnesou odkladu. Pokud tě zaplaví velmi silné emoce a nevíš si s nimi rady anebo cítíš, že prostě takhle už dál nemůžeš, nechej si s tím pomoct.

Aplikace Nepanikař obsahuje tipy na základní a rychlou sebepomoc, řízená dechová cvičení, i kontakty na odborníky.

Telefonní krizové linky ti umožňují rychlý kontakt s odborníkem. Hovor by ti měl přinést jak okamžitou úlevu, tak doporučení na to, jak postupovat dál.

Krizové centrum nabízí nejvíce komplexní pomoc v krizi. Můžeš tam přijít bez objednání a s odborníkem do hloubky probrat svoji životní situaci. Některá centra fungují dokonce nonstop. Návštěva ti pomůže se zklidnit a naplánovat další kroky.

Psychoterapie#

V méně akutních případech můžeš vyhledat jednoho ze dvou odborníků: klinického psychologa, nebo psychoterapeuta na přímou platbu.

Psychoterapie jsou, zjednodušeně řečeno, rozhovory s psychoterapeutem o tématech, které tě tíží. Postupně ventiluješ emoce, chápeš lépe sebe i svou situaci, získáváš nadhled. Hlavně ale přicházíš na způsoby, jakými své problémy řešit.

Terapeuti své služby dnes už běžně nabízí jak osobně, tak online. Existují i specializované platformy nabízející terapii výhradně přes videohovor.

Pokud po pár sezeních necítíš významné zlepšení, nevěš hlavu, chce to čas. Je běžné cítit se o něco lépe už po pár týdnech, či měsících, ale rovněž je normální zažít i dočasný výkyv k horšímu. Celé to může trvat i víc než rok.

Klinický psycholog#

Absolventi postgraduálního specializačního vzdělávání v oboru klinické psychologie mohou poskytovat psychoterapii a zhodnocovat tvůj psychický stav (psychodiagnostika). Sice ti vše uhradí pojišťovna, ale protože klinických psychologů není mnoho, tak mívají plno, nebo nabízejí dlouhé objednací lhůty.

Psychoterapeut na přímou platbu#

Psychoterapeut je někdo, kdo má započatý či úspěšně zakončený psychoterapeutický výcvik. Součástí psychoterapeutických výcviků jsou stovky hodin vzdělávání a desítky hodin nácviků, supervizí a poznávání sebe sama na psychoterapii. Člověk se na takovém výcviku naučí, jak dělat dobrou terapii v praxi. Pokud je navíc vysokoškolsky vzdělaný v psychologii, zná i teorii o fungování lidské psychiky.

Neexistuje žádný seznam všech psychoterapeutů, takže vybíráš přes internet a ptáš se známých. Nakonec je nejlepší vybrat někoho sympatického a pak zhodnotit, jak jste si sedli a jak ti spolupráce s ním vyhovuje, případně zkusit někoho jiného. Pamatuj, že terapie plní svůj účel pouze pokud na ní panuje přijímající a chápající atmosféra, ve které můžeš mluvit o čemkoliv, aniž by tě někdo bral na lehkou váhu anebo tě zesměšňoval.

Výcviky mají určité specializace a různý styl práce, takže i typ výcviku může být vodítkem při výběru. V základu jsou ovšem pro výkon psychoterapie všechny stejně dobré. Každý terapeut by měl mít na webu napsáno, jaký má výcvik.

Hodina sezení tě zpravidla vyjde na 800-1200 Kč, ale mnozí poskytují slevy pro studenty, nebo znevýhodněné skupiny. Od pandemie covidu-19 začaly navíc na terapii přispívat skoro všechny zdravotní pojišťovny. Většinou mají na webu postup, jak příspěvek získat, a seznam terapeutů, u kterých jej můžeš čerpat.

Když psychoterapie nestačí#

Pokud ti potíže významně zasahují do života, nebo jsou hodně intenzivní a terapie nezabírá, je dobré konzultovat tvůj stav s psychiatrem, tedy lékařem. Nejspíš to doporučí i tvůj terapeut, obzvlášť pokud máš v rodině příbuzné s psychickými obtížemi.

Návštěva u psychiatra neznamená, že automaticky odejdeš s diagnózou a hromadou léků! Psychiatr tě vyslechne, proberete tvůj stav a pak může nabídnout předepsání léků, ale také nemusí. Ty navíc nemusí být nutné brát doživotně, mohou ti pouze pomoci dočasně překlenout náročné životní období. Až odezní, můžete se domluvit, že léky vysadíte.

Koučink#

Pokud toužíš dosáhnout určitého stavu nebo cíle, můžeš zkusit koučink. Jde o krátkodobější a rychlejší řešení, které spočívá v provádění konkrétních změn ve tvém životě.

Koučink nejde do hloubky a nezabývá se příliš emocemi, takže se nejedná o léčebný nástroj vhodný k řešení psychických obtíží, jakými jsou úzkosti nebo deprese.

Kouč ti dává otevřené otázky a provádí tě procesem, při kterém si uvědomíš, čeho chceš vlastně dosáhnout, jaká je situace a jak to celé uděláš (model GROW).

Kouč je někdo, kdo absolvoval dlouhodobý a ideálně i akreditovaný koučovací výcvik, díky kterému je odborníkem na metodu koučování. Spolupráce s koučem se točí kolem konkrétních změn, a tak bývá rychlejší a za vyšší sazby, než je běžné u psychoterapie.