Ma­těj Ko­tr­ba o tom, jak se recru­i­te­rům do­stat do hle­dáč­ku

Matěj Kotrba (Fuckupy v IT, Očima ajťáka) o tom, jak se recruiterům dostat do hledáčku

1.7.2023

Ma­těj Ko­tr­ba je IT he­ad­hun­ter, tvůr­ce pod­cas­tu Fuc­kupy v IT a pro­jek­tu Oči­ma aj­ťá­ka. Jak se i jako ju­ni­or do­stat do hle­dáč­ku IT recru­i­te­ra? Jak si na­jít prv­ní práci? Proč být nejen při hle­dá­ní práce pro­ak­tiv­ní? Jak se na po­ho­vo­ru po­sta­vit k otáz­ce pe­něz a o ko­lik je ro­zum­né si říct?