Jiří Psot­ka o hle­dá­ní prv­ní práce v IT

Jiří Psotka (Red Hat) o hledání první práce v IT

15.1.2022

V prv­ním díle usly­šíš Jir­ku Psot­ku, se­ni­or­ní­ho recru­i­te­ra v Red Hatu. Do­zvíš se, jak se jako ju­ni­or při­pra­vit na vý­bě­ro­vé ří­ze­ní – od bez­chyb­né­ho CV, až po sa­mot­ný po­ho­vor. Hle­dáš prv­ní uplat­ně­ní v IT světě a ho­di­lo by se ti pár tipů do za­čát­ku? Tak to­hle je díl pro tebe!