Když juniory, tak ty odhodlané!

Nabídky práce na junior.guru navště­vu­jí pře­de­vším ti, kdo si svou kariéru v IT rozhodli vydřít. Na inzerát se vám ozvou od­hod­la­ní a mo­ti­vo­va­ní junioři. Navíc máte šanci oslovit pestrou škálu lidí, včetně pro­gra­má­to­rek.

 • 6tis návštěvníků měsíčně
 • 15tis zobrazení měsíčně
 • 360 odběratelů newsletteru

Inzerujte pracovní nabídky

Komunita

Pouze: Dobrovolnictví, brigády, stáže, neziskovky, malé projekty, firmy spolupracující s PyLadies.

0 Kč ano, zdarma

Přidat inzerát

Standard

500 Kč neplátce DPH

Přidat inzerát

Roční paušál

Na stránce s nabídkami budete moci libovolně vystavovat, prodlužovat nebo rušit inzeráty.

 • Nejvýše 3 inzeráty současně
 • Inzeráty jsou zvýrazněné
 • Objeví se v každém newsletteru
 • Platnost paušálu 365 dní od prvního inzerátu

5000 Kč neplátce DPH

Přidat první inzerát


Jaké kan­di­dá­ty zde najdete

Motivované

Ač jsou zde studenti VŠ vítáni, junior.guru se snaží oslovovat především kandidáty z nového zdroje: Lidi bez původního vzdělání v IT, kteří se našli v pro­gra­mo­vá­ní a nyní se snaží změnit profesi. Jsou typicky starší než studenti, mají přesah z jiných oborů, a nyní udělali krok do neznáma, aby se dostali do IT. Investovali do své výuky a sami se po ve­če­rech vlastní pílí pro­pra­co­va­li k prvním úspě­chům, hnáni vlastní vnitřní motivací.

Překvapilo mě, kolik vnitřní mo­ti­va­ce pro­ká­za­li ucha­ze­či o naši stáž. junior.guru má kva­lit­ní pu­bli­kum z ko­mu­ni­tních kruhů.
Vašek Chalupníček, dtlab

Rozmanité

Aktuálně je v Českém IT pouze 9,9 % žen, což je méně než v Turecku. Také mezi VŠ studenty je podíl žen stále malý. To znamená, že pokud se omezíte jen na hledání zkušenějších programátorů, rozmanitost svého týmu neposílíte. Díky tomu, jak je junior.guru tvořeno a s jakými komunitami od svého počátku spolupracuje, oslovuje pestrou škálu lidí, včetně mnoha programátorek.

 • Česko.Digital
 • DigiKoalice
 • #HolkyzMarketingu
 • PyLadies
 • Pyvec
 • ReactGirls

Uchazeči z junior.guru

 • Znají běžný programovací jazyk v rozsahu kurzu pro začátečníky.
 • Mají na projektech naučenou schopnost dostat zadání a rozložit jej na podproblémy.
 • Mají vlastní projekt či jinou praktickou ukázku své práce.
 • Zvládají editor, Git, příkazovou řádku.
 • Mívají dobrou angličtinu.
 • Mívají velkou vnitřní motivaci učit se a uspět.
 • Mívají předchozí zkušenosti z jiného oboru, bývají to všestranné, komunikativní osobnosti.
 • Mnohdy mohou nastoupit ihned.

Vaše alternativy

 • Hledat zkušenější programátory, kterých je ale nedostatek. Budete je hledat dlouho a draze.
 • Oslovovat studenty. Mívají kvalitnější teoretické znalosti, ale menší praxi na projektech. Některé velké firmy investují do spolupráce s univerzitami a šikovní studenti jdou často rovnou k nim.
 • Hledat v zahraničí. Západní Evropa je sice přebraná, ale např. na východ od nás je mnoho šikovných lidí. Abyste ovšem mohli najmout programátory ze Srbska nebo Ukrajiny, musí vaše firma být English-first. Vyřizování víza nemusí být nutně problém, ale může trvat měsíce.

Přidat inzerát

Fotka Honzy Javorka Pokud máte jakékoliv otázky, Honza vám je rád zodpoví.
Pište na ahoj@junior.guru.