(Šif­ro­vač­ky, bude upřes­ně­no)#

5.12.2023 — 18:00 on­li­ne v klu­bov­ně

(bude upřes­ně­no)

Míla Vo­tra­do­vec#

(Šifrovačky, bude upřesněno)

(bude upřes­ně­no)