(Spo­lu­prá­ce v týmu, bude upřes­ně­no)#

26.9.2023 — 18:00 on­li­ne v klu­bov­ně

(Jira, Slack, 1-1, all hands - co to všech­no je? bude upřes­ně­no)

Do­mi­ni­ka Pra­žá­ko­vá#

(Spolupráce v týmu, bude upřesněno)

(bude upřes­ně­no)