To­máš Er­vín Dom­brov­ský o IT sek­to­ru v Čes­ku

Tomáš Ervín Dombrovský (LMC) o IT sektoru v Česku

16.2.2023

Pája si ten­to­krát po­zva­la To­máše Er­ví­na Dom­brov­ské­ho, hlav­ní­ho ana­ly­ti­ka fir­my LMC (jobs.cz, pra­ce.cz, se­duo.cz). Proč je u nás po­řád pro­blém se­hnat do­sta­tek pro­gra­má­torů? Jak si udr­žet pře­hled o své ceně na trhu práce? Se­bere umě­lá in­te­li­gen­ce pro­gra­má­to­rům práci?